1% podatku = 100 % uśmiechu

Fundacja Medhouse w marcu 2018 r. zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do przekazania swojego 1% podatku na rzecz fundacji, wspierając tym samym działania podejmowane przez wolontariuszy. Wystarczy wpisać w formularzu PIT dane: Fundacja Medhouse, nr KRS: 0000540185.

Odpis aktualny KRS.

Fundację można też wesprzeć na inne sposoby:

DAROWIZNA

Korzyści dla darczyńcy w przypadku darowizny

  • gotówkowej – wpłata musi być dokonana na rachunek bankowy fundacji
    • osoba fizyczna od dochodu może odliczyć w ciągu roku kwotę dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Nie dotyczy to osób, które rozliczają podatek liniowy 19% (art. 30c UPDOF)
    • osoba prawna od dochodu może odliczyć w ciągu roku kwotę dokonanej darowizny, nie więcej niż 10% dochodu.
  • rzeczowej – konieczne jest potwierdzenie przekazania rzeczy (może być także umowa), z którego wynika m.in. wartość darowizny.
    • osoba fizyczna od dochodu może odliczyć w ciągu roku kwotę dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Nie dotyczy to osób, które rozliczają podatek liniowy 19% (art. 30c UPDOF)
    • osoba prawna od dochodu może odliczyć w ciągu roku kwotę dokonanej darowizny, nie więcej niż 10% dochodu.

SPONSORING

Sponsoring może polegać na przekazaniu środków finansowych, majątku rzeczowego (np. towarów) oraz na świadczeniu usług na cele fundacji. W zamian za to, fundacja realizuje zadania określone w umowie sponsoringu. Na przykład umieszcza reklamy sponsora podczas organizowanych przez siebie imprez.

Dla firm koszty sponsoringu obciążają koszty działalności, więc obniżają podatek w analogicznej wysokości jak odliczona darowizna. W przypadku osób fizycznych płacących podatek wg stawki 19%, to jedyna możliwość odliczenia przekazanych środków.

W przypadku sponsoringu, środki finansowe mogą być przekazane także gotówką.

WOLONTARIAT

Korzyści dla wolontariusza, to przede wszystkim realizacja rozwoju osobistego oraz zdobywanie doświadczenia. Ponadto w naszej fundacji wolontariusze będą mieli możliwość poznać ciekawych ludzi oraz uczestniczyć w projektach służących lokalnej społeczności.